Zgłoszenie uczestnictwa

Aby uczestniczyć w Pucharze należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny poniżej (aby pobrać, należy kliknąć na ikonę) i wysłać wypełniony formularz drogą mailową na adres termykrakowskie@gmail.com

 

Regulamin uczestnictwa Sauna Cup 2017
Zasady oceniania
Zgłoszenie uczestnictwa zawodników

Ważna informacja dotycząca zdjęć zawodników: zdjęcie zawodnika musi być zrobione w wysokiej jakości, na jednolitym tle, tak aby można było wyciąć zawodnika ze zdjęcia i dostosować do identyfikacji Sauna Cup (przykład poniżej). Przykładowy profil zawodnika, znajduje się tutaj.