Regulamin

REGULAMIN PUCHARU POLSKI SAUNAMISTRZÓW – SAUNA CUP 2015

Ideą PUCHARU POLSKI SAUNAMISTRZÓW jest wykonanie oryginalnego rytuału saunowego / show oraz zaprezentowanie go na najwyższym poziomie. Klasyczny seans saunowy urozmaicony poprzez dodanie specjalnej animacji, muzyki, strojów, choreografii i innych efektów. Typowe elementy seansu saunowego jak woda/lód/ręcznik/zapachy i użycie różnych technik wachlowania zostaną wzbogacone o indywidualne i kreatywne pomysły, aby publiczność mogła doświadczyć niezwykłego spektaklu saunowego.
Organizacja i rola wiodąca Termy Rzymskie i Termy Krakowskie przy współudziale PTS.

W ramach Pucharu Polski Saunamistrzów zostaną rozegrane Zawody:

Turniej 3 Saun:

Ośrodki : Terma Białka – 13-14 grudzień 2014
Termy Krakowskie – 17-18 styczeń 2015
Termy Rzymskie – finał i wręczenie nagrody – 21-22 luty 2015

Zawodnicy zbierają punkty do ogólnego rankingu wszystkich Zawodów. Punkty będą się liczyły do rankingu indywidualnego Saunamistrzów oraz rankingu ogólnego dla ośrodków, które Saunamistrzowie reprezentują – punktuje maksymalnie 2 zawodników.

OGÓLNE WARUNKI

• Uczestnikiem Mistrzostw może być osoba zatrudniona w obiekcie saunowym jako Saunamistrz bądź wspierająca obiekt saunowy i posiadająca rekomendację firmy. Saunamistrzów zgłaszają ośrodki bądź firmy wspierające .
• Uczestnictwo Saunamistrzów w Pucharze jest nieodpłatne. Obejmuje udział w Zawodach. Organizator, zapewnia również zawodnikom i zawodniczkom nocleg oraz wyżywienie. Koszty dojazdu zawodnik opłaca we własnym zakresie.
Zawody odbywają się raz w miesiącu (co miesiąc w innym ośrodku), zawsze w sobotę.
Zwycięzcy poszczególnych zawodów, którzy zajmą 6 pierwszych miejsc zobowiązują się do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej w niedzielę dnia następnego – pod nazwą „pojedynek gigantów”.
• Warunkiem udziału w Pucharze Saunamistrzów jest ukończenie 18 roku życia.
• Biorąc udział w Pucharze zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na nieodpłatne tworzenie materiałów promocyjnych (filmy, zdjęcia) na potrzeby dokumentacji wydarzenia i promocji.
W ramach Pucharu rozgrywana jest tylko konkurencja indywidualna.
• Zawodnik zgłaszając się do udziału w Pucharze potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach.
• Każdy z uczestników zobowiązuje się uczestniczyć w Odprawie Saunamistrzów, która odbywać się będzie bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów w danym ośrodku.
• Wszyscy zawodnicy i zawodniczki biorący udział w Pucharze są automatycznie zakwalifikowani do udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Saunamistrzów 2015 w Termach Rzymskich.
• Zwyciężają 3 najlepsi zawodnicy w każdym z Zawodów, na koniec całego Pucharu zwyciężają Saunamistrzowuie, który zdobyli najwięcej punktów zsumowanych po wszystkich Zawodach. Zwycięża również ośrodek, którego biorący udział w Pucharze Saunamistrzowie zdobędą łącznie najwięcej punktów.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Aby uczestniczyć w Pucharze należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.saunacup.pl i wysłać wypełniony formularz drogą mailową na adres k.janus@palacsaturna.eu

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Pucharu z racji ograniczonej ilości miejsc. Z każdego obiektu saunowego może zgłosić się maksymalnie 2 zawodników.
W danym Turnieju będzie mogło wystartować 16 Saunamistrzów/Saunamistrzyń.
Pierwszeństwo maja Zawodnicy, którzy zadeklarują udział we wszystkich trzech Turniejach – w Termach Krakowskich, Termia Białka i Termach Rzymskich.
Liczy się kolejność zgłoszeń, ale także ilość zawodników z poszczególnych obiektów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wręczenia Dzikiej Karty Zawodnikowi/Zawodniczce, którzy zdaniem organizatorów powinni w Turnieju wystartować.
Lista uczestników zostanie ustalona i zamknięta na 7 dni przed Zawodami i przekazana do informacji zawodnikom/zawodniczkom.
Termin zgłoszenia do pierwszych zawodów upływa 6 grudnia 2014 r. Razem ze zgłoszeniem konieczne jest wysłanie zdjęcia zawodnika/zawodniczki.

SEANSE SAUNOWE – TEMAT I ILOŚĆ SEANSÓW, ASYSTENCI

• Temat seansu saunowego powinien być podany najpóźniej do tygodzień przez Zawodami.
• Każdy Saunamistrz ma prawo do powołania jednego pomocnika/asystenta. Koszt udziału pomocnika jest zgodny z ceną wejściówki do danego ośrodka.
Seanse odbywają się co 45 minut lub co 60 min.

CZAS TRWANIA SEANSU SAUNOWEGO

Seans saunowy musi trwać od 10 do max. 15 minut, łącznie z przywitaniem Gości i prezentacją. Seans rozpoczyna się od momentu wejścia Saunamistrza do sauny i odwrócenia klepsydry.

WYPOSAŻENIE/ŚWIATŁO/MUZYKA

Saunamistrz musi przygotować i zorganizować swój sprzęt do machania we własnym zakresie. Wiadra, łyżki, woda i lód będą dostarczane przez obiekt. Ilość użytego do seansu lodu, wody i zapachów, a także rodzaj sprzętu do machania nie jest określona i może być dobrana indywidualnie, podobnie jak dekoracje, kostiumy, czas i ilość muzyki, światła i efektów specjalnych. *
Muzyka, którą Saunamistrz chce wykorzystać w swoim seansie musi zostać udostępniona na pendrive lub płycie CD w formacie MP3. Nośnik z muzyką musi zostać wcześniej sprawdzony przez obsługę danego ośrodka.

Przygotowanie sprzętu i dekoracji przed i sprzątnięcie ich po seansie nie powinno trwać więcej niż 15 minut z pomocą maksymalnie 1 asystenta.

* Efekty świetlne: światło zainstalowane w saunie może być wykorzystane podczas seansu (ultrafiolet i kolorowe, zmienne oświetlenie). Nie zezwala się na korzystanie z oświetlenia, które nie jest zgodne z przepisami przeciwpożarowymi. Organizator ma prawo zakazać użycia jakichkolwiek urządzeń, które mogą powodować pożar lub zagrażać bezpieczeństwu. Wejście i wyjście z sauny musi być cały czas dostępne.

RYGORYSTYCZNE WARUNKI, NIEZBĘDNIE PRZESTRZEGANE W SAUNIE

• Zabrania się używania otwartego ognia.
• Chodzenie po piecu jest zabronione.
• Saunamistrz prowadzący seanse musi mieć na sobie obuwie.
• Woda i lód nie mogą być wylewane na piecu w jednym miejscu.

DYSKWALIFIKACJA

Naruszenie zasad określonych w powyższym Regulaminie wiąże się z dyskwalifikacją.

KRYTERIA OCENIANIA

1. Profesjonalizm Saunamistrza i ogólne odczucia
2. Wzrost temperatury podczas seansu
3. Techniki wachlowania i rozprowadzania ciepła
4. Zapach i jego intensywność
5. Temat i jego spójność z seansem
6. Elementy show

Saunamistrz może zdobyć od 0 do 10 punktów za każde kryterium od każdego członka Jury, będącego na danym seansie. Na wszystkich seansach będzie identyczna liczba sędziów. Zwycięzcą jest Saunamistrz, który zdobędzie największą ilość punktów.
Saunamistrzowie będą oceniani przez Sędziów oraz 10 osób z Publiczności, które zostaną losowo wybrane przez osobę wpuszczająca Publiczność na seans i otrzymają karty do głosowania. Spośród tych głosów zostanie obliczona średnia punktacja. 90% głosów ma Jury, a 10 % Publiczność.

GŁOSY SĘDZIÓW

Każdy z sędziów głosuje samodzielnie, zapisując punkty na swoich kartach do głosowania. Wszyscy członkowie mają równe prawa do głosowania.

GŁOSY PUBLICZNOŚCI

10 osób z publiczności, która będzie na żywo oglądać seans będzie również głosować. Osoby te zostaną losowo wybrane przez osobę wpuszczającą Publiczność do sauny i otrzymają karty do głosowania. Spośród tych głosów zostanie obliczona średnia punktacja. Głosowanie publiczności to 10% całości punktacji dla Zawodnika.

LISTA STARTOWA

Kolejności zawodników będzie ustalana przez dany ośrodek i podawana do informacji na 3 dni przed Zawodami.
Zawodnicy/zawodniczki mogą uczestniczyć w rytuałach rywali tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, po zapełnieniu sauny przez publiczność.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. Aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.saunacup.pl Zgłoszenie do Zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.