Magdalena Toton [Hotel Blue Diamond]

Opis saunamistrza

Amator, Samouk

Jak to się stało, że zostałeś saunamistrzem/saunamistrzynią

Saunamistrzynią zostałam zupełnie przypadkowo.

Twoje motto życiowe

Myśli i słowa tworzą rzeczywistość!